Nyheder

Vandværket har løbende udskiftet nogle vandmålere på grund af, at de viser hardvarefejl.
De gamle målere aflæses og vandværket registrerer disse aflæsninger, så de kommer med på næste r er nu kommer en ny Årsopgørelse.

Der nu kommet en ny udgave af vandmålerne og alle målere er blevet udskiftet i oktober og november måned.

Vi fik derved lejlighed til at se alle målerbrønde, konstateredes at mange forbrugere ikke har efterkommet at holde kuglehanerne i orden, mange manglede håndtag, så de ikke kunne betjenes.

Husk: Det er grundejeren der har vedligeholdelsen af målerbrønden – Kun Vandmåleren er vandværkets

Aflæsning i fremtiden foregår ved radioaflæsning, så der skal ikke mere indberettes til Vandværket.
I egen interesse vil det stadig være en god ide at holde øje med forbruget.

Måleren har en fingertouch funktion som anvendes til at vise målerstanden. Hold fingeren over den lille prik, så skifter displayet til de forskellige visninger. Ved måleren hænger der en ledning, som kan bruges til at tilkoble en L- Bus via en computer og har ingen betydning for målerens virkemåde. Ønsker man aldrig at gøre brug af den kan den bare klippes af , men den sidder ikke i vejen for noget.

Vi har fået oplyst at der kan tilkøbes et trådløst modul til at sætte inde i huset, som viser målerens visning og kan vise forbruget dag for dag.

NB: Husk at sætte låget rigtigt på målerbrønden, så måleren ikke fryser. Ved frostsprængning koster en ny måler 1275,- kr. + moms som ejeren af huset vil blive opkrævet for.