Nyheder

Vi fik derved lejlighed til at se alle målerbrønde, konstateredes at mange forbrugere ikke har holdt kuglehanerne i orden, mange manglede, så de ikke virkede.

Husk: Det er grundejeren der har vedligeholdelsen af målerbrønden – Kun Vandmåleren er vandværket

Aflæsning i fremtiden på radioaflæsning, så der skal ikke blot indberettes til Vandværket.

Måleren har en fingertouch funktion som brugs til på vise målerstanden.
Hold fingeren over den lille prik, så displayet skifter til de forskellige aflæsninger, hver gang der trykkes.

 

NB: Husk at sætte låget rigtigt på målerbrønden, så måleren ikke fryser.

Ved frostsprængning koster en ny måler 1275,- kr. + moms som ejeren af huset vil blive opkrævet for.