Nyheder

Ordinær generalforsamling afholdes på Fort West

Trendvej 60. Borregård.
Lørdag den 16.oktober. 2021. kl. 10-00.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år. v/Edgar Jensen

3. Det reviderede regnskab forelægges til
godkendelse. v /Stats.aut. Revisor Bierholm.

4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges.

5. Øvrige indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse.

Da vi ikke kunne afholde generalforsamling i 2020).
Er alle medlemmer på valg.
Edgar Jensen har solgt sit sommerhus kan derfor
ikke vælges.
Valgene vil afgøres på følgende facon.
Først skal vi have forslag og derefter afstemning
De 3 der får fleste stemmer bliver valgt for 2 år
og de 2 der får de næste pladser bliver valgt for 1. år

7. Valg af Suppleanter: På valg er Gunner Mortensen
og Rasmus Rønnov Juul

8. Valg af revisor: ( Bierholm, Års)

9. Eventuelt.

P.B.V. Edgar Jensen

Vi fik derved lejlighed til at se alle målerbrønde, konstateredes at mange forbrugere ikke har holdt kuglehanerne i orden, mange manglede, så de ikke virkede.

Husk: Det er grundejeren der har vedligeholdelsen af målerbrønden – Kun Vandmåleren er vandværket

Aflæsning i fremtiden på radioaflæsning, så der skal ikke blot indberettes til Vandværket.

Måleren har en fingertouch funktion som brugs til på vise målerstanden.
Hold fingeren over den lille prik, så displayet skifter til de forskellige aflæsninger, hver gang der trykkes.

NB: Husk at sætte låget rigtigt på målerbrønden, så måleren ikke fryser.

Ved frostsprængning koster en ny måler 1275,- kr. + moms som ejeren af huset vil blive opkrævet for.