Måleraflæsning

Der aflæses automatisk via radio på alle målere. – Se nyhedsbrev-

Hydros Koldtvandsmåler

Normalt er måleren slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde.
Hols fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
Symbolet -^- viser at trykket er registreret.
Måleren viser nu første visning, Vandmængde i m3 med 3 decimaler som er liter.
Anden visning – Aktuelt flow i m3/h
Tredie visning – Aktuelt flow i høj opløsning
Fjerde visning – Fejlkoder E ———
Femte visning – Fejltid i Timer Eh 0
Sjette visning – Sec_Adr = målernummer Skifter automatisk til målernummer
Syvende visning – Softvareversion F02-003 C 39299
Ottende visning- Displaytest 88,8,8,8,8,8,8

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet og fejlkoden vises
Fejlkoden bliver stående til forholdene rettes.
Vises A,C eller E fulgt af et tal i displayet, kontakt da Vandværket.