Vandværk i Trend nær Løgstør

Trend vandværk blev stiftet i 1964 som et interessentskab, hvis formål er at forsyne ejendommene inden for forsyningsområdet med godt og tilstrækkeligt vand.

I dag forsyner værket 895 forbrugere i et område der afgrænses af henholdsvis Bjørnsholm å, Trend å, Borregaard og Bjørnsholm bugt.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer?
Benyt dig af formularen herunder, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

I/S Trend Vandværks generalforsamling

Den 14. maj 2022, kl. 10.00- 13.00

Afholdes hos
Fort West, Trendvej 60, 9670 Løgstør

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for Trend Vandværk I/S.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være servering af frokost inkl. drikkevare.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges
  5. Behandling af indkomne forslag.
   a. Opdatering af vedtægter
   b. Nye ejerstruktur fra I/S til AmbAb.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
   a. Medlemmer på valg
   i. Keld Erik Andersen – ønsker genvalg
   ii. Niels Peter Hougaard – ønsker genvalg
   b. Suppleanter på valg
   i. Jørgen Blok
   ii. Rasmus Rønnow Juul
  7. Valg af revisor
   a. Beierholm – ønsker genvalg
  8. Eventuelt
  9. Frokost (Uden for den formelle dagsorden der dækker pkt. 1 til 8)

På vegne af Trend Vandværk

Carsten Nøkleby

Formand

Driftstatus tilmelding