Trend Vandværk blev stiftet i 1964 I dag forsyner værket alle forbrugere i et område der afgrænses af henholdsvis af Bjørnsholm Å, Trend Å, Borregaard og Bjørnsholm Bugt. Kontakt os Læs nyheder

Vandværk i Trend nær Løgstør

Trend vandværk blev stiftet i 1964 som et interessentskab, hvis formål er at forsyne ejendommene inden for forsyningsområdet med godt og tilstrækkeligt vand.

I dag forsyner værket ca. 893 forbrugere i et område der afgrænses af henholdsvis Bjørnsholm å, Trend å, Borregaard og Bjørnsholm bugt.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer?
Benyt dig af formularen herunder, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Ordinær generalforsamling afholdes på Fort West

Trendvej 60. Borregård. Lørdag den ? maj 2020. kl. 10-00.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år. v/Edgar Jensen
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. v /Stats.aut. Revisor Beierholm.
  4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges
  5. Øvrige indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse. På valg er: Per Buus, Erik Nielsen
  7. Valg af Suppleanter. På valg er: Gunner Mortensen og Svend Erik Lauridsen
  8. Valg af revisor: (Beierholm, Års)
  9. Eventuelt

P.B.V. Edgar Jensen