Trend Vand blev stiftet i 1964
I dag forsyner værket alle forbrugere i et område der afgrænses af henholdsvis af Bjørnsholm å, Trend å, Borregaard, og Bjørnsholm bugt
Hold øjne og øre åbne
Vær opmærksomme på lyde i rør eller fugtige og frodige pletter, så vi kan undersøge om det er problemer eller fejl


I/S Trendvandværk

Ordinær generalforsamling afholdes på Fort West

Trendvej 60. Borregård.    Lørdag den ? maj 2020. kl. 10-00.

                       Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år. v/Edgar Jensen
  3. Det reviderede regnskab forelægges til         godkendelse. v /Stats.aut. Revisor Beierholm.
  4. Budget og takstblad for det kommende år fremlægges.     
  5.   Øvrige indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse.   På valg er: PeBuus, Erik Nielsen
  7. Valg af Suppleanter. På valg er:   Gunner Mortensen og Svend Erik Lauridsen 
  8. Valg af revisor: ( Beierholm, Års)
  9. Eventuelt.
                                    P.B.V. Edgar Jensen


Trend Vandværk

Trend vandværk blev stiftet i 1964 som et interessentskab, hvis formål er at forsyne ejendommene inden for forsyningsområdet med godt og tilstrækkeligt vand.

I dag forsyner værket ca. 889 forbrugere i et område der afgrænses af henholdsvis Bjørnsholm å, Trend å, Borregaard og Bjørnsholm bugt.


December 2017, vandtaksterne er inkl. moms

Fast afgift kr. 437,50 årligt
Målerleje kr. 75,00 årligt

Vandpris kr. 1,88 pr. m3
Grøn afgift  7,96 kr.

Flytteopgørelser kr. 250,-
Genåbningsgebyr 1250 kr.