Arrangementer

Generalforsamling på Fort Vest.

Lørdag den 18. maj 2019. kl. 10.00

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år. v/Edgar Jensen
  3. Det reviderer regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget og takstblad fremlægges.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelse. På valg er: Per Godsk,  Edgar Jensen og  Freddy Elimann  ( Freddy ønsker ikke genvalg)
  7. Valg af suppleanter. På valg er:   Gunner Mortensen og Rasmus Rønnov Juul
  8. Valg af revisor. Bierholm, Års
  9. Eventuelt

P.B.V.  Edgar Jensen